U kategoriji REALIZACIJE: Faculty of Fine Arts, Cetinje

autor: Anđelka Badnjar Gojnić

saradnici: tehnička dokumentacija izrađena u birou Arhikon

U kategoriji PROJEKTI: Hostel Žabljak

autori: S.O.B.A. (Marija Krsmanović Stringheta, Milena Kordić, Anđelka Badnjar Gojnić)
SOBA