O nama 


SOBA je nastala kao rezultat dugogodišnjeg obrazovanja i saradnje grupe prijatelja sa arhitektonskih fakulteta u Beogradu i Belo Horizonteu. Od 2010-te grupu čine Marije Krsmanović Stringheta, Milena Kordić i Bruno Stringheta, a od 2018-te im se priključuje Andjelka Badnjar Gojnić.

Novi savezi

Pitanje kako danas naseljavamo okruženje akutelnije je možda nego ikada. Kao arhitekte, prvo razmišljamo kako se menja naše razumevanje okruženja. U našem radu - praktičnom i teorijskom - trudimo se da ispitamo nove saveze prirode, svakodnevnog života i društvenog i kulturnog miljea kroz arhitektonska sredstva.

Zainteresovani smo za proces redefinisanja naše lične povezanosti sa svetom koji delimo. Kroz naš rad pokušavamo da postavimo pitanja kako individua razume prostor i njegove urbane, socijalne, fizičke i ekološke dimenzije, a posebno kako to razumevanje menja i unapređuje.

U cilju konstruisanja novog znanja za novi projekat, saradjujemo sa umetnicima, dizajnerima, inženjerima, geografima, i arhitekatama koji imaju proširena polja arhitektonskog delovanja. Svaki projekat gradi novo tematsko polje u kome istražujemo nove arhitektonske alate za njegovo promišljanje. Okrećemo se fragmentima znanja iz drugih diskursa da bismo nanovo ispitali sopstveno razumevanje okruženja. Cilj nam je da dovedemo u pitanje podele na kategorije – ljude, objekti i prostor - tako što veze među njima činimo konstitutivnim elementima projekata.

Svaku od različitih razmjera na kojima radimo – od transformacije urbane morfologije, javnog objekta, individualne kuće, ili dizajna opreme i enterijera – trudimo se da sagledamo u svojstvu mamca koji angažuje motive participanata da u realnosti učestvuju i da je menjaju. Rad na projektu vidimo kao dinamičan saznajni proces svih aktera sa otvorenim ishodom.
Kontakt:

Beograd: +381 63335554
Dubai: +971 524958537
Bonn: +49 160 99227515

Kontaktirajte nas na: info@soba.cloud 


SOBA