Edukativno-konferencijski centar Centralne banke Crne Gore, opština Tivat
︎ 2019. Tivat, Konkurs / ||| Nagrada


autori: Marija Krsmanović Stringheta, Andjelka Badnjar Gojnić, Milena Kordić, Pavle Kostić

saradnik: Julija Džogaz
SOBA