Medjunardoni konkurs za Univerzitetski kompleks Cetinje: Fakultet likovnih umjetnosti,
Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija, Objekat za zajedničke sadržaje, Objekat sa
apartmanima za goste Univerziteta
Fabrika Obod
︎ 2009. Fakultet Umjetnosti, Cetinje, Konkurs / | Nagrada


autor: Andjelka Badnjar Gojnić

saradnik: 3D vizuelizacija: Petar Bojović

SOBA