Tri centralna trga u Beogradu
︎ 2015. Beograd, Konkurs / II Nagrada


autori: Marija Krsmanović Stringheta, Bruno Oliveira Stringheta, Milena Kordić

saradnici: Tijana Stevanović, Vladimir Radulović

   

SOBA