Studentski dom Sao Paulo, Brazil
︎ 2015. Sao Paulo, Brazil, Konkurs


autori: Marija Krsmanović Stringheta, Bruno Oliveira Stringheta, Fernando Macluan
SOBA