Kompleks socijalnog stanovanja u Kamendinu
︎ 2015. Beograd, Konkurs / Otkup


autori: Marija Krsmanović Stringheta, Bruno Oliveira Stringheta, Tijana Stevanović, Milena Kordić


saradnici: Nazish Khan, Jovan Topalović


SOBA