Hotel Resort Miločer
︎ 2015. Pržno, Montenegro, Competition / III Prize


authors: Andjelka Badnjar Gojnić, Marija Krsmanović Stringheta, Bruno Oliveira Stringheta

collaborator: Tijana Stevanović, Jovan TopalovićSOBA